Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 18.5.2021

Käyttääkseen Varaukset.fi-palvelua käyttäjän on hyväksyttävä tässä tietosuojaselosteessa kuvatut tiedonkeruun sekä -käsittelyn keinot.

Pyrimme kehittämään palvelua jatkuvasti. Tämän myötä joitakin toiminnallisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jolloin päivitämme tätä selostetta tarpeen mukaan. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tämän selosteen osia.

Rekisterin pitäjä

Nimi: Fluxio Isännöinti Oy
Y-tunnus: 2829837-1
Osoite: Tekniikantie 2, 02150 Espoo

Tarvittaessa voit kysyä lisätietoa tietojen käsittelystä ja tietosuojasta yhteydenottolomakkeemme kautta.

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättyjä tietoja käytetään palvelun toimivuuden mahdollistamiseksi sekä palvelun kehityksen avuksi.

Rekisterin sisältämät tiedot

  1. Käyttäjän itsensä antamat tiedot. Näitä ovat rekisteröitymisen yhteydessä annettava sähköpostiosoite ja varauksen teon yhteydessä annettavat tiedot, esimerkiksi asunnon numero.
  2. Palveluiden käytöstä havaitut tiedot. Näitä tietoja ovat palvelun selaus- ja käyttötiedot. Maksutapahtumista tallennamme ladatun summan ja päivämäärän.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään rekisteröitymisen ja varauksen teon yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jotkin välttämättömät tiedot välittyvät kolmannelle osapuolelle maksutapahtuman mahdollistamiseksi. Maksutapahtuman yhteydessä maksutietosi kulkevat luotetun maksunvälittäjän kautta. Maksunvälittäjälle välitetään vain palvelun toteutumisen kannalta välttämätön tieto eikä palveluntarjoajalla ole oikeutta käyttää tietojasi muuhun kuin palvelun toteuttamiseen. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu salattujen yhteyksien kautta. Luottokorttitietosi eivät tallennu Varaukset.fi-järjestelmään edes väliaikaisesti.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on lain asettamissa rajoissa oikeus a) tarkastaa, mitä tietoja Fluxio Isännöinti Oy on hänestä kerännyt; b) vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista c) kieltää Fluxio Isännöinti Oy:ä käsittelemästä henkilötietojaan suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla yhteyttä Fluxio Isännöinti Oy:öön rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Rekisteröidyn tiedoista voidaan esittää Varaukset.fi:ssä asunnon numero siten, että se on nähtävillä ilman käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Evästeet ja muu seuranta

Varaukset.fi hyödyntää evästeitä sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja, kuten selaimen muistia. Evästeiden ja vastaavien toimintojen avulla toteutetaan palvelun välttämättömiä toimintoja kuten sisään kirjautuminen. Keräämme sivun käytöstä myös analytiikkaa, ja käyttämämme analytiikkapalvelu hyödyntää evästeitä. Analytiikan avulla voimme parantaa palvelun käytettävyyttä. Analytiikkaa varten kerättävä tieto on anonymisoitua.

Muut kuin analytiikka varten käytetyt evästeet ovat välttämättömiä palvelun toiminnan kannalta. Voit estää muun kuin välttämättömän tiedon keräämisen ja niihin liittyvien evästeiden asettamisen selaimesi "Älä seuraa"-toiminnon (Do not track) avulla. Toiminnon käyttö esim. Firefox-selaimella: https://support.mozilla.org/fi/kb/kuinka-otan-kayttoon-seuraamisenestotoiminnon