Käyttöehdot

Päivitetty viimeksi 31.12.2021

Yleistä

Lue nämä käyttöehdot huolella. Rekisteröitymällä tai käyttämällä Varaukset.fi-varauspalvelua (jäljempänä "Varaukset.fi-palvelu") hyväksyt nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Ehdot”) omasta puolestasi.

Varaukset.fi-palvelun kehittäjä ja omistaja on Fluxio Isännöinti Oy: y-tunnus: 2829837-1, osoite: Tekniikantie 2, 02150 Espoo, sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@varaukset.fi.

Varaukset.fi-palvelu on Fluxio Isännöinti Oy:n (jäljempänä "Fluxio") tarjoama internetvarauspalvelu, jonka kautta asiakkaat (jäljempänä ”Sinä”) voivat varata kolmansien osapuolten, esimerkiksi asunto-osakeyhtiön, (jäljempänä ”Organisaatiot”) palveluita. Jos Sinä et ole vielä 18-vuotias, Sinun pitää hankkia myös huoltajiesi hyväksyntä ennen kuin hyväksyt nämä Ehdot. Mikäli et hyväksy näitä Ehtoja tai Sinulla ei ole oikeutta itse tai edustamasi yhteisön puolesta toimia tämän sopimuksen osapuolena, et ole oikeutettu käyttämään Varaukset.fi-palvelua.

Palvelun toimintatapa

Varaukset.fi-palvelun tarkoituksena on mahdollistaa internetin välityksellä toimiva varauspalvelu asiakkaiden ja Organisaatioiden välille. Organisaatiot voivat tarjota varattavia palveluja Varaukset.fi-palvelun kautta varattavaksi veloituksetta tai maksullisesti. Varaukset.fi-palvelun käyttäminen maksullisten varausten tekemiseen edellyttää rekisteröitymistä. Fluxio ei ole Varaukset.fi-palvelun kautta varattavien palveluiden myyjä tai markkinoija, sillä Organisaatiot tarjoavat ja markkinoivat itsenäisesti palveluitaan Varaukset.fi-palvelun avulla. Varaukset.fi-palvelu toimii ainoastaan Organisaatioiden palveluiden varauspalveluna sekä tällaisiin palveluihin liittyvien maksujen välittäjänä silloin, kun maksutapahtuma kyseisestä palvelusta tapahtuu Varaukset.fi-palvelun kautta.

Nämä Ehdot ovat sitovat ainoastaan Sinun ja Fluxion välillä, eikä Fluxio ole sidottu Organisaatioiden varausehtoihin tai muihin Organisaatioiden ehtoihin. Varaamalla palveluita Varaukset.fi-palvelun kautta Sinä sitoudut hallinnoimaan varaamaasi palvelua itsenäisesti sekä sitoudut näiden Ehtojen lisäksi Organisaatioiden ilmoittamiin varausehtoihin. Varauksen voi peruuttaa Varaukset.fi-palvelussa Organisaation peruutusehtojen ja Varaukset.fi-palvelun peruutuskäytänteiden puitteissa.

Varaukset.fi-palvelun kautta tehdyn varauksen yhteydessä Sinulle voidaan tietyissä tapauksissa tarjota mahdollisuus maksaa palvelu Varaukset.fi-palvelun kautta Organisaatiolle. Maksut Varaukset.fi-palvelussa toimivat niin, että Organisaation tarjoaman palvelun varaaja lataa Varaukset.fi-tililleen etukäteen arvoa. Varaukset.fi-palvelun kautta tehtävät maksulliset varaukset veloitetaan Varaukset.fi-tilin arvosta. Fluxio välittää edelleen vastaanottamansa varausmaksun kyseisen palvelun myyvälle Orgasaatiolle toteutuneiden varausten perusteella jälkikäteen.

Varaukset.fi-tilille arvoa ladattaessa maksujen välittäminen toteutetaan Stripe Payments Europe Ltd:n kautta. Stripe on PCI-sertifioitu ja kansainvälisesti luotettu maksunvälityspalvelu.

Varaukset.fi-tilille ladattua arvoa ei voi palauttaa. Fluxio veloittaa arvon latauksesta käyttäjältä palvelumaksun. Voimassa oleva palvelumaksun suuruus on nähtävissä arvon latauksen yhteydessä. Varaukset.fi-tilille ladattua arvoa voi käyttää minkä tahansa Varaukset.fi-palvelua käyttävän Organisaation varausten maksamiseen. Ladattu arvo säilytetään palvelussa käytettävänä vähintään 24 kuukautta lataushetkestä. Huomaa, että Organisaatio, jonka tarjoamien palveluiden varaamiseen olet voinut Varaukset.fi-tilille lataamasi arvon pääasiallisesti tarkoittaa, voi lopettaa palvelujen tarjoamisen Varaukset.fi:ssä yhden kuukauden irtisanomisajalla. Edellä kuvatun kaltaisessa tilanteessa Fluxio ei palauta Varaukset.fi-tilille ladattua arvoa. Arvo säilyy Varaukset.fi-tililläsi ja on käytettävissä muiden Organisaatioiden varauksiin.

Fluxio ei ole vastuussa Organisaatioiden tarjoamista palveluista tai tällaisiin palveluihin liittyvistä seikoista kuten palveluiden sisällöstä, laadusta, takuusta tai muista ehdoista. Sinun tulee esittää kaikkia Varaukset.fi-palvelun kautta varaamiasi palveluita koskevat reklamaatiot ja tiedustelut suoraan Organisaatiolle. Tarkemmin Varaukset.fi-palvelun vastuukysymykset on kuvattu jäljempänä.

Fluxiolla on oikeus muuttaa Varaukset.fi-palvelua koska tahansa.

Palvelun käyttöoikeus ja -tarkoitus

Sitoudut käyttämään Varaukset.fi-palvelua pelkästään siihen tarkoitukseen, johon Varaukset.fi-palvelu on tarkoitettu. Varaukset.fi-palvelun käyttäminen lainvastaisiin, epäasiallisiin tai kilpailullisiin tarkoituksiin on ehdottoman kiellettyä, minkä vuoksi Fluxio varaa oikeuden puuttua havaitsemiinsa oikeudenloukkauksiin.

Sitoudut käyttämään Varaukset.fi-palvelua siten, että annat palvelussa ainoastaan oikeat ja täsmälliset tiedot, etkä välitä Varaukset.fi-palvelun kautta lainvastaisia tai hyvän tavan vastaisia aineistoja.

Fluxiolla on oikeus poistaa tietojasi tai keskeyttää pääsysi Varaukset.fi-palveluun, mikäli Fluxio epäilee Ehtojen rikkomusta, lainvastaista toimintaa, epäasiallista toimintaa, tai kun tähän on velvoite lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Varaukset.fi-palveluun kuuluvat Fluxiolle tai sen sopimuskumppaneille.

Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Käyttämällä Varaukset.fi-palvelua hyväksyt myös Varaukset.fi-palvelun tietosuojakäytänteet. Yksityiskohtaisemmin Varaukset.fi-palvelun tietosuojakäytänteet on kuvattu Varaukset.fi-palvelun Tietosuojaselosteessa.

Varaukset.fi-palvelun tietosuojaselosteessa kuvattujen käytänteiden lisäksi sitoudut nimenomaisesti seuraaviin käytänteisiin:

  1. Käyttämällä tai rekisteröitymällä Varaukset.fi-palveluun luovutat Fluxiolle itseäsi koskevia henkilötietoja omaan suostumukseesi perustuen.
  2. Varaukset.fi-palvelussa antamasi henkilötiedot koskien varaustasi siirretään myös Organisaation käyttöön. Organisaatio vastaa niiden käytöstä ja rekisterinpitäjän velvoitteista omalta osaltaan.
  3. Fluxiolla on oikeus käyttää Varaukset.fi-palvelun käytöstä syntyviä kaikkia tietoja Varaukset.fi-palvelun toiminnan mahdollistamiseksi, mahdollisten virhetilanteiden korjaamiseksi, Varaukset.fi-palvelun kehittämiseen ja muokkaamiseen sekä Ehtojen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseen ja käyttämiseen (kuten esimerkiksi ottamalla Sinuun yhteyttä mahdollisen häiriötilanteen sattuessa).
  4. Fluxiolla on myös oikeus käyttää Varaukset.fi-palvelun käytöstä syntyviä tietoja anonyymisti Fluxion liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Voimme mm. käyttää Varaukset.fi-palvelussa olevaa tietoa luodessamme tilastotietoa Varaukset.fi-palvelun kautta tehdyistä varauksista, asiakkaista ja muista asioista, joista ei selviä Sinun henkilöllisyyttäsi.

Henkilötietoja koskevat käyttöoikeudet ja sitoumukset jatkuvat lain edellyttämällä tavalla Varaukset.fi-palvelun käytön tai Organisaation tarjoaman palvelun päättymisen jälkeenkin.

Fluxion ja Sinun vastuut

Fluxio ei vastaa niistä tuotteista tai palveluista, jotka Sinä varaat Varaukset.fi-palvelun kautta. Organisaatio tarjoaa tuotteet tai palvelut Sinulle omissa nimissään ja omaan lukuunsa.

Fluxiolla ei ole korvausvastuuta Sinulle mahdollisesta vahingosta tai haitasta, mikä Sinulle aiheutuu suoraan tai välillisesti Varaukset.fi-palvelun käytöstä tai Organisaatioiden tarjoamista palveluista.

Vastaat henkilökohtaisesti Varaukset.fi-palvelun käytöstä Sinulle mahdollisesti aiheutuviin haittoihin tai vahinkoihin.

Vastaat täysimääräisesti Fluxiolle, Organisaatioille ja muille aiheellisille kolmansille tahoille Sinun aiheuttamastasi vahingosta ja haitasta.

Varaukset.fi-palvelua kehitetään aktiivisesti ja Fluxio pyrkii rakentamaan palvelun hyvän tietoturvan varaan. Verkkopalvelujen luonteesta johtuen huomautamme kuitenkin, että Fluxio toimittaa Varaukset.fi-palvelun sellaisena kuin se on, eikä Fluxio voi antaa takuuta, että Varaukset.fi-palvelu olisi käytössä keskeytyksettä tai virheittä tai että kaikki tieto tai muu materiaali, joka on saatavissa Varaukset.fi-palvelusta, olisi vapaata haittaohjelmista tai muista haitallisista kohteista. Pyydämme olemaan välittömästi yhteydessä Fluxioon, mikäli havaitsette tai epäilette haitallisia seikkoja Varaukset.fi-palvelussa.

Varaukset.fi-palveluun rekisteröityminen voi tapahtua kolmannen osapuolen (kuten Facebook tai Google) tarjoaman palvelun tai rajapinnan avulla. Lisäksi Varaukset.fi-palvelun sivustot saattavat sisältää hyperlinkkejä muiden kuin Fluxion ylläpitämille sivustoille. Fluxio ei valvo tällaisia kolmansia verkkosivustoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä, niiden käytöstä tai tällaisten verkkosivustojen sovellettavista käyttöehdoista. Varaukset.fi-palvelun tarjoamat linkit näille verkkosivustoille eivät tarkoita, että Fluxio hyväksyisi näiden verkkosivustojen tarjoaman materiaalin tai, että Fluxio valvoisi niiden sisältöä.

Edellä sanotun lisäksi niin sanotut ylivoimaiset esteet voivat vaikeuttaa tai estää Fluxion reagointi- tai toimintamahdollisuuksia puuttua häiriöihin, haittoihin tai vahinkoihin.

Voimassaolo ja muutokset ehtoihin

Voit lopettaa Varaukset.fi-palvelun käyttämisen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Varaukset.fi-palvelussa olemalla yhteydessä Varaukset.fi-palvelun ylläpitoon. Huomautamme, että poistamalla käyttäjätietosi Varaukset.fi-palvelusta, tietosi eivät kuitenkaan poistu niiden Organisaatioiden tietokannoista, joiden palveluita olet varannut Varaukset.fi-palvelun kautta. Pyydämme tältä osin olemaan suoraan yhteydessä Organisaatioihin tietojesi poistamiseksi.

Fluxio voi päättää tai estää käyttöoikeutesi Varaukset.fi-palveluun koska tahansa, mikäli Fluxio katsoo, että siihen on olemassa aiheellinen syy.

Fluxio voi muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Hyväksyt uudet Ehdot, mikäli jatkat Varaukset.fi-palvelun käyttöä Ehtojen muutoksen jälkeen. Mikäli et hyväksy muutoksia, Sinun tulee lopettaa Varaukset.fi-palvelun käyttäminen ja poistaa käyttäjätietosi siten kuin yllä on kerrottu.

Varaukset.fi-palvelun käytön tai käyttöoikeuden päättyessä jäävät kuitenkin voimaan Ehdoissa mainitut sellaiset käyttöehdot, jotka luonteensa vuoksi edellyttävät voimaan jäämistä (ts. etenkin koskien vastuita ja riidanratkaisua).

Oikeuksien siirtäminen

Fluxiolla on oikeus siirtää Varaukset.fi-palvelu, sen tuottaminen sekä sen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi. Tämä sisältää myös oikeuden siirtää Sinua koskevat henkilötiedot kolmannelle osapuolelle, mikäli Varaukset.fi-palvelu tai osa palvelusta siirretään kolmannelle osapuolelle.

Riidanratkaisu ja sovellettava lainsäädäntö

Varaukset.fi-palvelun käytöstä tai muuten näistä Ehdoista aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan lähtökohtaisesti Suomen lakia. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että Varaukset.fi-palvelu on käytettävissä useassa eri maassa. Eri maiden lainsäädäntö- ja viranomaisvaatimusten eroista johtuen Varaukset.fi-palvelu saatetaan tarjota eri sisältöisenä ja eri palveluehdoilla maasta riippuen. Riitaisessa tilanteessa voidaan soveltaa myös Organisaation liikepaikan lainsäädäntöä ja käytänteitä.

Kaikki asiat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä sovittelutunnustelusta huolimatta, riita-asia voidaan saattaa ensimmäisenä oikeusasteena ainakin Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kuluttajan Fluxiota vastaan esittämä pakottavaan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös sellaisessa alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on paikallisen lainsäädäntönsä perusteella oikeus saattaa asia ratkaistavaksi.